הבטחת איכות

הצהרת מדיניות האיכות, איכות סביבה, בטיחות וגהות

חברת י.ש.ר תעשיות פלסטיק בע"מ עוסקת בתכן וייצור תבניות להזרקה פלסטית וייצור מוצרי פלסטיק בהזרקה.

החברה מייחסת ללקוחותיה חשיבות עליונה ורואה בשביעות רצונם יעד מרכזי המדריך אותה בכל פעולותיה ובעיקר במתן שירות אמין, מקצועי ויעיל על פי דרישות הלקוח, צרכיו וצפיותיו.

החברה שמה לעצמה למטרה לפעול על פי העקרונות המנחים הבאים:

 • קיום וניהול מערכות ניהול איכות (ע"פ ת"י 9001:2008 ISO), ניהול סביבה (ע"פ ת"י 14001:2004) וניהול
 • בטיחות ובריאות תעסוקתית (ע"פ ת"י 18001:2007), יעילות ואפקטיביות.
 • קיום וניהול מערכת איכות עפ"י תקן ISO 13485 תקן לציוד רפואי. (חדר נקי ISO8 – CLASS 100,000 עבור מוצרים רפואיים ותעשיית הקוסמטיקה הרפואית).
 • עמידה בכל הדרישות ע"פ דין ומחויבות אחרות אשר נטלה על עצמה החברה בתחום איכות הסביבה, הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
 • אספקת מוצר באיכות הגבוהה ביותר ובהתאמה למפרטי החברה ו/או דרישות הלקוח.
 • עמידה בלוחות זמנים של פרויקטים ובהתחייבויות ללקוח.
 • מתן שירות אדיב ומהיר ללקוח. ייעוץ ותמיכה מקצועיים מתוך ראיית טובת הלקוח בלבד.
 • שמירה על רמת עדכון מקצועי וידע מהמובילים בעולם בתחום.
 • שיפור מתמיד בפעילות בנושא איכות, איכות הסביבה, בטיחות ובריאות תעסוקתית.
 • מחויבות העובדים לשיפור איכות מתמיד בכל תהליכי הפעילות בחברה תוך התחשבות מרבית בהשפעות הסביבתיות, הבטיחותיות והבריאותיות.
 • ביצוע תהליכי מזעור סיכונים סביבתיים ובטיחותיים ומניעת מפגעים בתחומים אלו.
 • קביעת מטרות ויעדים בתחום איכות הסביבה, הבטיחות והבריאות התעסוקתית, קיום פעילות שוטפת במטרה להשיגם ובחינתם בישיבות סקר הנהלה.
 • שיתוף והדרכה של העובדים בנושא איכות הסביבה, בטיחות והבריאות התעסוקתית, העברת והעמדת מידע עדכני ורלוונטי בנושא לידיעת העובדים.
 • קידום נושא האיכות, איכות הסביבה, הבטיחות והבריאות התעסוקתית בחברה – בכל תהליכיה.